Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Contestatie la executarea silita

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ..............., domiciliat(ă) în ....................
Formulez:
CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

împotriva executării silite a deciziei civile nr. ......... din .......... pronunţată de ........... rămasă definitivă şi irevocabilă, învestită cu formulă executorie, la cererea intimatului(ei) ..........., domiciliat(ă) în ...........
Până la soluţionarea acestei contestaţii, vă rog să dispuneţi:

SUSPENDAREA EXECUTĂRII

Admiţând contestaţia şi anulând formele de executare, vă rog să dispuneţi să-mi fie restituită taxa de timbru în valoare de ........... lei, consemnată şi intimatul(a) să fie obligat(ă) să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele contestaţiei:

În fapt, (se prezintă starea de fapt şi motivele care justifică suspendarea executării începute şi în final anularea executării).
Faţă de starea de fapt enunţată, vă rog să admiteţi contestaţia, să anulaţi formele de executare şi până la soluţionarea acestei contestaţii să dispuneţi suspendarea executării sale.
Fiind vorba de un caz urgent, vă rog ca în baza art. 401 C. proc. civ. să suspendaţi executarea înainte de orice înfăţişare.
În drept, îmi întemeiez contestaţia pe dispoziţiile art. 399 - art. 401 C. proc. civ.
Depun prezenta contestaţie în dublu exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odată cu citaţia.
Dovada o voi face cu .....................
Anexez chitanţa de plata taxei de timbru în valoare de ....... lei şi timbrul judiciar în valoare de ........... lei.

Data depunerii
...............
Semnătura,
..........

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ..................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contestatie la executarea silita.rtf2.73 KB3954în urmă cu 11 săptămâni 6 zile
Your rating: None Average: 6.6 (13 votes)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies